Se video fra berging av trailer opp av elva

Videoinnslag av John J. Storholt.
abonnent