Hedret dyktige melkeprodusenter

Vigdis og Audun Berås (Rausand) og Liv og Ola Bø (Bøfjorden) ble tildelt Mjølkespannet, mens Kristin Ingdal og Inge Christensen (Rindal) fikk Sølvtina.
abonnent

Mjølkespannet er en hederspris som blir utdelt til melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 25 år, mens melkeprodusenter som har levert elitemelk i sammenhengende 15 år får tildelt Sølvtina.