Lokalmatprodusenter ivrer etter å komme igang med REKO-ring

Rindal og Surnadal Bonde- og småbrukerlag er fornøyd etter møtet om REKO-ring i Surnadal. 30 lokalmatprodusenter møtte og 17 sier de er interessert i å være med.

Bra oppmøte: Småbrukere og lokalmatprodusenter fra Rindal og Surnadal var ivrige etter å komme i gang med REKO-ring.  Foto: Privat

abonnent

REKO står for rettferdig konsum og en ring er en enkel og effektiv måte for produsenter å omsette sine produkter direkte til forbruker uten mellomledd. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke den lokale matproduksjonen, gi bedre lønnsomhet og i tillegg gi økt fokus i kjøpergruppa og lokal foredling. Den gode maten i Surnadal tar på seg å opprette salgskanalen, som blir en facebookgruppe.