Sp og Ap er sant i Heim

Brei koalisjon for å bygge ny kommune.

Sp størst: Sp fikk flest stemmer i Heim, med Ap som nummer to. Begge partiene får ti mandater hver i kommunestyret og Svanem blir ordfører med Aps Marit Liabø Sandvik som varaordfører io det nye kommunestyret. Arkivfoto: Hemneordfører Odd Jarle Svanem (Sp) og Halsaordfører Ola Rognskog (Sp), som begge er med i det nye kommunestyret.  Foto: Gøran Rønning

abonnent

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enig om å samarbeide de neste fire åra i nye Heim kommune. Odd Jarle Svanem (Sp) blir ordfører og Marit Liabø Sandvik (Ap) blir varaordfører. Begge partier ønsker denne koalisjonen for å gjøre kommunestyret godt rustet til å bygge den nye kommunen. Seg imellom har partiene 65 prosent av stemmene ved valget.

- Vi representerer alle deler av den nye kommunen, sier Svanem.

Partiene sier det er viktig å skape en trygghet for de ansatte i Heim kommune i den prosessen kommunen nå skal inn i. Svanem anser det som særs viktig at politisk og administrativ ledelse jobber godt sammen. Det rent praktiske med å få på plass reglement, se på saker fellesnemda har jobba med og få på plass kommunevåpen er det som står først på agendaen. Deretter kommer bygging av svømmehaller, reguleringer og budsjett.

- Snart blir det å gå i gang med budsjettarbeid. Å bare for å ha sagt det. Heim er ikke raka fant. Vi har penger på bok og fikk et driftsoverskudd på åtte millioner kroner i Hemne i 2018, sier Svanem.

Bygdelistene Halsalista og Heimlista blir opposisjonsparti. De kommer nok til å følge med på at alle deler av den nye kommunen får sitt. Regjeringspartiene er forberedt på debatter.

- Jeg forventer av opposisjonen at den bidrar positivt til å bygge en god ny kommune, sier Svanem.