- Dette har vi ikkje tenkt å finne oss i

Møre og Romsdal vil bli svært hardt råka dersom Kraftskatteutvalet sine tilrådingar vert vedtekne.
abonnent

Pressemelding: