Vårsongfest i Bøfjorden

Når det livnar i lundar og lauvast i li, inviterer kor og operaartistar til årleg Vårsongfest i Bøfjorden.
Kultur

Søndag opnar grendahust dørene til kvitrande vårtonar, allsong og sjøsalt kabaret.