Du mitt Nordmøre med aktuelt tema:

– Kva skjer med nordmøringane?

Nordmøre i ei brytningstid er mellom temane i årets utgåve av Du mitt Nordmøre.

Skriftstyret: Astrid Asheim Aubert, Rolv Sæter og Ingrid Kjønnøy i skrifsstyret for Du mitt Nordmøre er med rette stolte av årets utgave. 

Kultur

Det er litt av eit hefte Nordmøre mållag har gjeve ut også i år. Her finn ein mange artiklar frå ei rekke kjente og årvisse bidragsytarar.