Ikkje lov med meir enn 50 deltakarar i kyrkja:

I år kan ein oppleve julegudstenesta på ein ny måte

Med denne løysinga blir det mogleg for over 300 personar å deltake på julegudstenesta i Sunndal.

Ein ny måte og oppleve gudsteneste på: Kyrkja samarbeider med kulturtenesta om å vise julegudsteneste. Frå venstre: Steinar Husby, Ole Magne Ansnes og Helge Storset.   Foto: Tina Fløystad

Kultur

– Det er altfor lite med 50 deltakarar! Seier Helge Storset og fortsett med å fortelje om korleis fleir kan få med seg gudstenesta i Hov kyrkje på julaften.