Hva skjer med kulturskolen i Sunndal?

- Har absolutt ingen anelse kva som gjer at dette har skjedd

Sunndal kommune og de tidligere Møremusikernes fagforening, Creo, har hatt møte om saken tirsdag og skal ha et møte til senere denne uken. I følge kultursjefen mener Creo at musikerne har rett på kulturskolestillingene.

- Dette er nye kommunale stillinger, og utlysning og ansettelser vil da måtte foregå på vanlig måte. Dette er blitt kommunisert både i åpne møter og til Møremusikerne direkte, sier Ansnes i en pressemelding om lærerstillingene på kulturskolen i Sunndal.   Foto: Ingrid Ellevset

Kultur

I desember 2020 vedtok politikerne i Sunndal kommune å opprette 1, 5 årsverk på Sunndal kulturskole. Mange ble lettet over dette vedtaket, da det er de tidligere Møremusikerne, bosatt i Sunndal kommune, Jo Inge Nes, Peter Wergeni og Øystein Sandbukt som har hatt de tre 50 prosent-stillingene som har utgjort årsverket. De tre musikerne har jobbet ved Sunndal kulturskole siden 1992 og tar i tillegg på seg andre oppdrag i lokalsamfunnet. Særlig deres kollegaer på Sunndal kulturskole ble glade for at stillingene ble vernet.