Det blir revy i år òg: Motivasjonen har ikkje vore på topp heile vegen, men no er stemninga god og revyen i rute. Frå venstre Trude Folde, Edel Hoem, Fredrik Stokke og Aurora Thevik Gustavsen.   Foto: Tina Fløystad

Revyen i motvind:

– Vi har ikkje hatt heilt trua, men no gler vi oss veldig

Snart går den 44. revyen av stabelen i Hovshall, til trass for eit svært annleis revy- og skuleår. Frå kl. 12.00 måndag, kan ein kjøpe billettar.

– Revy i motvind, kunne denne revyen ha heitte, seier Edel Hoem. Ho er den som held i revyen av dei tilsette ved Sunndal vidaregåande skule. Ho, instruktør Trude Folde og revysjefane Aurora Thevik Gustavsen og Fredrik Stokke seier dei er glade det faktisk blir revy, og at dei ligg godt an, til trass for få øvingar.

Gustavsen og Stokke fortel det har vore eit år med mange nedturar og få høve til å bli kjent med kvarandre utanom fag og skuletimar. Dei har ikkje vore på nokon utanlandstur, slik mange kull før dei har vore og ikkje hatt nokon russekro-arrangement.

– Kullet som ikkje fekk nokon ting, seier Edel Hoem.

Men revy får dei, og publikum får revy. Førre veke kunne dei endeleg avgjere at dei skal gjennomføre framsyningane, etter å ha utsett premieren to gongar. Det var mykje spenning knytt til om regjeringa kom til å opne for 100 publikummarar på arrangement innandørs att, slik det var før påske og ikkje berre 20 publikummarar. Motivasjonen har vore langt nede til tider, erkjenner revysjefane – men no er stemninga god, seier dei.

– Mykje takka vere Edel, ho har løfta oss opp att, fortel Aurora og Fredrik.

Gode hjelparar

Sjølv med tre framsyningar får dei ikkje fylt ein heil Hovshall med publikummarar. Dei tykkjer uansett det blir veldig kjekt med folk i salen. Dei ønskjer i tillegg ønskjer at sunndalingar rundt omkring skal kunne sjå revyen heimefrå.

– Vi jobbar for å få til streaming. Det er jo mange som kjem heim til Sunndal for å få med seg revyen kvart år. No kan dei jo ikkje det, seier Edel Hoem.

Dei håpar mange kjøper billettar til framsyningane og at dei som ser på heimefrå donerer pengar via Vipps.

– Vi frir til sunndalingar i det ganske land, seier Hoem og fortel at ho håpar dei bergar økonomisk sett, og ikkje går på ein smell.

Trude Folde kan melde at dei ligg godt an med øvingane i alle fall:

– Dei er dyktige og har mange flinke folk rundt seg. Og Oda gjer ein kjempejobb.

– Er det ho som er inspisient?

– Ja, ein kan seie det, ho er alt!

Altmoglegkvinne: Oda Czaikowski hjelper til med litt forskjellig i årets revy, ho tek blant anna ansvar for myggane på øvingane. Under framsyningane skal ho filme sjølve showet.   Foto: Tina Fløystad

Folde og Hoem forklarer at Oda Czaikowski hjelper til med myggane og i tillegg har inspisient- og regi assistent-oppgåver.

Oda stadfestar dette, ho fortel òg at det er ho som skal filme framsyningane, viss dei får organisert streaming.

Andre gode hjelparar er Erik Sæther, som er IT-ansvarleg ved Sunndal vidaregåande skule og som klargjer og klipper videosnuttane dei skal vise. Ann Iren Reiten hjelper til med parykkar og hår, samt song, Thomas Ottem Grødal er ansvarleg for lys og Jan Erik Myren for lyd.

I revybandet speler Øystein Sandbukt, Henrik Sandbukt, Peter Vergeni og Frode Bae. Trude Folde fortel at Audun Gikling òg har bidrege, med leik og teatersport.

Marit Heimtun og Tanya Bykova, som sjølv er elevar og står på scena i revyen, har laga koreografien.

Tanya Bykova.  Foto: Tina Fløystad

– Artig, sprek og sjarmerande!

Trude Folde og Edel Hoem kjenner at det kriblar i magen og dei sit allereie oppe til seint på kveld og planlegg, når dei legg seg tenkjer dei framleis på revyen.

Medan Aurora Gustavsen og Fredrik Stokke mest ikkje skjønar at det er premiere om kun dagar.

– Eg trur ikkje eg skjønar at det er premiere snart. Sidan vi bestemte oss for å gjennomføre på onsdag. Vi har ikkje hatt heilt trua, men no gler vi oss veldig, seier Aurora.

– Eg trur dei hadde angra viss dei ikkje hadde gjennomført. Vi er mest i mål, vi kan ikkje gje oss no. Og så er det noko med det å vere ein del av den lange tradisjonen og konkurransen om kva for revy som er den beste. Elevane får vere saman i ei anna setting og gjere noko anna enn vanleg skule, seier Hoem.

Thevik Gustavsen og Stokke er samde, dei tykkjer det er artig å prøve noko nytt og at revykvardagen er kjekkare enn den vanlege kvardagen.

– Fredrik meinte han ikkje kunne syngje då vi byrja, kor mange songar har du no? Spør Trude og ser på Fredrik.

– Ein for mykje, svarar Fredrik Stokke og ler.

Edel Hoem seier dei har opplevd stort engasjement rundt revyen, dei har fått blomar og annonse – Rema og Johansen Bakeri har sponsa dei med frukt, kake og mat.

No må dei berre øve og terpe i dei dagane som er att, før generalprøve torsdag.

– Det blir veldig intense dagar, tøft at dei tør! Seier Trude Folde.

– Kan de skildre revyen med tre ord?

– Artig, sprek og sjarmerande! Seier Aurora, Fredrik og Edel.

– Og høg kvalitet, legg Trude til.

Marit Heimtun i midten.  Foto: Tina Fløystad

Tidenes revy

Marit Heimtun seier til Driva at det har vore vanskeleg å få samla alle på øvingar og at dei ikkje har hatt mange plassar å vere.

– Vi fekk ikkje vere på kulturskulen og fleirbrukshallen har òg vore stengt. Så vi fekk ikkje byrja ordentleg før førre tysdag, fortel Heimtun.

Peder Vorren legg til at det er mykje innhald dei skal lære på kort tid.

– Men det blir. Eg gler meg til vi får sydd saman alt. Og vi vil det skal bli tidenes revy! Seier Vorren.

Peder Vorren til venstre.   Foto: Tina Fløystad