Vil fremme inkludering av unge: Søker om 70 500 kroner