To Surnadalsbedrifter ble verdige medlemmer: Bygger opp under bygda og lokalkulturen