Her kjem høgdepunkta som perler på ei snor heile hausten