Allehelgens sanggudstjeneste og kirkejam - se bilder og video