Nytt årsskrift fra sogelaget: Om hesjing og krigsminner