Her tok forfedrane i bruk seterskjel og høyløer som bustad

foto