«Barbenheimer»-feberen gir svært gode besøkstall

foto