- Ein pris som forpliktar både givar og mottakar

foto