- Drivkrafta er å sikre verdifull lokalhistorie for ettertida