28 leverte søknad. Disse får prosjekttilskudd for 2023

foto