En spurv og en diva på kvinnedagen: – Et innblikk i deres liv