Kulturelt fellesskap kloden rundt – og aktuelle i Stangvik

foto