Kultursjefen i Sunndal skal styre kulturlag i Surnadal