Faren mista to små sysken og Lone sambuaren: – Det blei som om historiene fann saman i meg