– Vi må ha en evaluering før vi bestemmer oss om vi arrangerer neste år