Forteller om fotball, misbruk og medmenneskelighet