Rørende og opprørende møte med den tidligere statsråden, som møtte den utvidede storfamilien