LEDER

Billigst, men neppe på lang sikt

Mistet avtale: Framover blir det Q-meieriene som skal levere melk og meieriprodukter til skoler og institusjoner på Nordmøre.  Foto: Geir Forbregd

Landbrukssamvirke bidrar til å holde gardsbruk også utenfor flatbygdene på Jæren i drift

Meninger

Da Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid ble dannet våren 2002, var det et resultat av at kommunene på Nordmøre ønsket å samarbeide om innkjøp for slik å få varene levert så rimelig som mulig. I utgangspunktet en fornuftig tanke. Det er jo oftest slik at prisen blir rimeligere jo større ordren er.

Med det som utgangspunkt ble det i forrige uke kjent at innkjøpssamarbeidet har inngått en innkjøpsordning med Asko. Grossisten har en avtale med Q-meieriene og ikke Tine som så langt har levert melk og meieriprodukter til skoler og institusjoner i vårt distrikt. Avtalen med Asko betyr at Tine mister en fireårskontrakt verdt et sted mellom 30 og 40 millioner kroner. Nå blir det i hovedsak meieriene på Jæren som skal forsyne nordmørskommunene med meieriprodukter.

Vi tviler ikke på at melka fra Q-meieriene er like bra som melka fra Tine. Det er den distriktspolitiske virkningen av dette det er all grunn til å dvele ved.

Et fungerende landbrukssamvirke er alfa og omega for landbruket på våre kanter av landet. Mottaksplikten i samvirket er svært viktig for å opprettholde melkeproduksjonen i bygder der det isolert sett ikke er god økonomi å hente melka for Tine eller dyr som skal slaktes av Nortura. Samfunnsmessig er en slik ordning likevel svært viktig. Landbrukssamvirke bidrar til å holde gardsbruk også utenfor flatbygdene på Jæren i drift. Det bør vi alle være glade for.

Det er derfor ikke rart at bondelaget reagerer på at nordmørskommunene nå forlater Tine til fordel for Q-meieriene. Det er sikkert noen kroner å spare på avtalen, men det kan fort slå tilbake med forsterket kraft når avtalen bidrar til å svekke landbrukssamvirket og lokale bønder. For det kommer den på sikt til å gjøre. Ingen gardbrukere i Møre og Romsdal leverer melk til Q-meieriene uttaler fylkesleder i bondelaget, Oddvar Mikkelsen i fredagens Driva.

Det er å håpe at politikerne reagerer på den inngåtte avtalen, og ser det paradoksale i at man med åpne øyne bidrar til å svekke et vel fungerende landbrukssamvirke som vi er helt avhengige av på våre kanter av landet.