Julehilsen fra SUNS

Kjære samarbeidspartner og næringsutviklingsvenn. I dag snur sola. Herlig!
Meninger

Ved årsskiftet kan vi slå fast at det er mye å glede seg over i næringsarbeidet i Sunndal, som gir grunnlag for optimisme for årene som kommer:

• Hydro er i gang med å gjennomføre betydelige og framtidsrettede investeringer. -Vi skal fortsette arbeidet for at Europas største aluminiumsverk skal bli enda bedre, er budskapet fra hjørnesteinsbedrifta. 

• SuSu-Programmet 2014-17 vise til «betydelige resultater» når det gjelder å skape nye arbeidsplasser og som samarbeidsprosjekt for næringsutvikling i Sunndal og Surnadal (ref ekstern evaluering). Arbeidet går videre i perioden 2018-21.

• Driva Vassdragssenter ble offisielt åpnet i juni. -Et flott info- og opplevelsessenter som inngår i framtidig satsing på Gjøra og Sunndalsporten som portal inn og ut av Fjord Norge.

• Smoltkonferansen i oktober samlet 320 fornøyde deltakere fra inn- og utland. All tilgjengelig konferansekapasitet i Sunndal ble utnyttet. Forberedelsene til ny konferanse i 2020 er så smått i gang.

• I desember åpnet Tørset Bil sitt nybygg. Ei spennende satsing for framtida. 

• Arbeidet med å bygge et Newtonsenter i Sunndal ruller videre. Det er bare å glede seg til åpningen i 2019, både for oss i Sunndal og kommunene rundt.

• Aktører fra Sunndal gikk sammen om å søke pilotprosjektet «Reiseliv, mat og kultur i Møre og Romsdal». Nylig kom meldingen om at prosjektet «Opplevelser i Fossenes Rike» kom gjennom nåløyet. Dette gir gode utviklingsmuligheter for reiselivsnæringa i Sunndal i åra som kommer.

• Ved årsskiftet blir prosjektleder Ninni Innvik pensjonist, etter nesten 10 års virke i SUNS. Vi takker for innsatsen ønsker henne lykke til i sin nye tilværelse.

SUNS har et nært og godt samarbeid med Sunndal Næringsforening og Sunndal kommune. Dette samarbeidet skal vi ta videre i 2018. 

Vi ser fram til det nye året med forventning og optimisme og lover å stå på videre for næringsutvikling i Sunndal. Men først: JULEFRED.


God jul og godt nytt år fra oss i SUNS!