Inviterer bygdelag og velforeninger til innbyggerinvolvering:

Vil styrke samarbeidet

Nye Molde kommune inviterer bygdelag og velforeninger i Nesset til et møte der de blir spurt om hvordan de kan bidra til å utvikle den nye kommunen.

Involverer: Prosjektleder i nye Molde kommune, Britt Rakvåg Roald, håper på stort engasjement blant bygdelag og velforeninger.  Foto: Kjell Langmyren

Meninger

Tirsdag 30. januar håper prosjektleder Britt Rakvåg Roald i nye Molde kommune at mange bygdelag og velforeninger møter fram til samarbeidsmøtet på kommunestyresalen i Nesset.

Oppgaveutvalg

Det er fellesnemnda i den nye kommunen som har satt ned et oppgaveutvalg som skal finne ut hvordan innbyggerne i de tre kommunene som skal slå seg sammen best kan bidra til å påvirke utviklinga i kommunen. Oppgaveutvalget skal være et midlertidig og rådgivende utvalg som består av innbyggere der også politikere er representert. Oppgaveutvalget blir ledet av Sidsel Rykhus og har Inger Lise Trønningsdal og Jan Rindli som politisk valgte medlemmer. Mellvin Steinsvoll representerer eldrerådene, Amalie Høgset Raknes representerer ungdomsrådene, mens Åse Hilde Andersen, Leif Erling Aasan, Tomas Zenk og Inger Sofie Nygård er representanter for innbyggerne.

Oppgaveutvalget inviterer to representanter fra hvert bygdelag og velforening til møtet der det skal diskuteres hvordan de best kan utvikle og bidra til god involvering. Møtedeltakerne blir også utfordret på tre viktige områder for kommunen, og hvordan de ønsker å bli involvert i arbeidet.

Vil ha gode ideer

Brit Rakvåg Roald sier det legges opp til likelydende møter i Molde og Midsund. Seinere på nyåret blir det et fellesmøte.

–Målet er få fram gode ideer til hvordan kommunen best kan utvikle seg. Det er stort engasjement blant medlemmene i oppgaveutvalget. Dette er nybrottsarbeid for oss der vi ser på hvordan vi best skal utvikle lokaldemokratiet, sier Rakvåg Roald.

– Viktig prosess

Leif Erling Aasan bor i Ranvika og er innbyggerrepresentant i oppgaveutvalget. Han synes det er en viktig prosess det nå legges opp til.

– Det er viktig at alle stemmer blir hørt og at folk får forståelse for hvordan de kan få informasjon i den nye kommunen og hvordan de sjøl kan påvirke i bygda der de sjøl bor. Det er viktig å forstå voirdan lokaldemokratiets mekanismer fungerer i den nye kommunen, sier Aasan.