Meningsløs forurensing fra idrettsanleggene på Syltøran

- Jeg henstiller til kommunens miljøansvarlig å ta en tur ut til kunstgressbanen for å se på dette.

Tar grep: Surnadal IL sier de vil sette opp fiberduk rundt kunstgressbanen på Syltøran for å forhindre spreding av gummigranulat til naturreservatet.  Foto: Geir Forbregd

Meninger

Jeg gikk en tur ut mot sjøen forbi idrettsanleggene på Syltøran. Området rundt kunstgressbanen var et sørgelig syn. Snøhaugene etter rydding var fulle av små gummi/plastpartikler. Haugene var mere svart enn hvit. Rundt kummene for dreneringen var det også mengder med de samme små partiklene på ca. 2-3 millimeter i størrelse. Når det regner og snøen tiner havner dette i dreneringen og ut i fjorden.

Jeg er mer enn middels interessert i idrett, også fotball. Det får da likevel være grenser for hvor langt en kan gå for å fremme idretten.

Jeg henstiller til kommunens miljøansvarlig å ta en tur ut til kunstgressbanen for å se på dette.

Etter min mening bør denne banen stenges omgående. Rundt kummene for dreneringen bør det fortest mulig tilføres en masse som hindrer gjennomtrenging av det meste av disse partiklene, men likevel slipper vannet igjennom. Disse partiklene må for all del ikke havne ut i fjorden.

Etter artikkelen om saken i onsdagens avis vil jeg tilføye at kommunens miljøansvarlig ikke kan sitte å vente på en forskrift mens skiten renner ut i fjorden. Dette er en meget ille form for forurensing og Forurensingsloven er vel meget klar på dette området. Her må det derfor gjøres  noe omgående.

Med snøsmelting og mye overflatevann er det ingen tid å gi bort.


Andreas Granhus