Ny storlegevaktordning, et nytt sentraliseringstiltak

Leserinnlegg.

Melvin Steinsvoll.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Så er den nye storlegevaktordningen for Molde, Aukra Midsund, Fræna, Rauma, Nesset og Sunndal i ferd med å komme på plass. I et intervju i Romsdals Budstikke 22. februar forteller helsesjef i Molde Henning Fosse, at jobben er godt i gang og at sted for fire satellitter er utpekt.

Da jeg begynte å lese intervjuet, hadde jeg mest lyst til å tro at det var en dårlig spøk, men etter hvert så ble det klart at alvoret i saken er av den type jeg tror folk i utkantbygdene både i Nesset og Fræna misliker sterkt. På spørsmål om hvorfor Fræna og Nesset har fått avslag på sine søknader om å få plassert satellitt, er svaret at det ikke er økonomi til flere satellitter og at det er kort veg til Molde både fra både Elnesvågen og Eidsvåg. For Nesset er det heller ikke så langt til satellitten i Sunndal.

Fra min plass i Pensjonistforbundet, vil jeg hevde at det foreliggende forslag strider mot flere vesentlige rettigheter som også angår folk i utkantbygdene. For det første er det som skjer et angrep på velferdssamfunnets plikt til å ta vare på hele folket. For det andre så strider forslaget mot intensjonene i kvalitetsreformen «Leve hele livet». En viktig del av reformen ligger i at  kommunen som har ansvaret for tjenestene til folket, skal legge til rette for at eldre mennesker skal kunne bo i sine hjem lengst mulig. Det som forslaget om ny storlegevaktordning legger opp til, vil gi den motsatte effekt. Legevakt representerer en viktig del av tryggheten for folket generelt og for eldre spesielt og i dette bildet er avstanden til legevakten er av stor betydning for hvordan tryggheten oppfattes. Slik det nå legges opp blir trygghet og velferd sterkt redusert i store deler av Nesset sett i forhold til den noe reduserte legevaktordning vi har i dag. For folket som bor eksempelvis i Eikesdal, Eresfjord og Vistdal, vil avstanden med det nye forslaget bli fra 60 til 100 km til legevakt. 

Storlegevaktordningen er slik den fremstår, kan ikke bli stående. Forslaget representerer enda et  nytt sentraliseringstiltak der folket som bor i utkantbygdene blir taperne. Jeg vil både håpe og tro, at det foreliggende forslag ikke kan bli stående. Det må da vel være et snev av politisk vilje til å gi også de som bor i utkantbygdene en mulighet til å få litt igjen for skatt på inntekt og eiendom. Hvis det foreliggende forslag mot formodning skulle bli slik stående, kan vi allerede nå begynne å skrote deler av intensjonsavtalen som ligger til grunn for bygging av nye Molde kommune. De forsikringer som der ligger og som blant annet omhandler tjenestetilbud og utvikling i hele den nye kommunen, blir bare noen ord uten noen som helst verdi.

Dette er en sak folk vil ta med seg inn i den kommende valgkamp og det vil derfor være interessant å få politikernes mening om det som nå er i ferd med å skje.


Mellvin Steinsvoll

Kommunestyrerepresentant Nesset Ap

Leder for Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset