Eiendomsskatt og kommunale inntekter/utgifter

Surnadal Kommune er blandt de kommunene som raner innbyggerne for mest penger på Nordmøre i eiendomsskatt.

Må følge loven: Kommunestyrerepresentant Nils Peter Tonning (Frp) i Surnadal mener kommunen må bli bedre på å overholde loven overfor barn plassert i fosterhjem.  Foto: Geir Forbregd

Meninger

Eiendomsskatten er en dobbeltbeskatning som rammer både privatpersoner og næringsliv. De med dårlig inntekt, som trygdede, eldre og minstepensjonister, må prioritere hva de får råd når denne skatten kommer i postkassen. Eiendomsskatten rammer usosialt og uavhengig av eiers betalingsevne.