Fredagstanker

Grunn til bekymring?

Er vi i ferd med å bli et samfunn som i stadig sterkere grad preges av egoisme?

Utspillet fra Ålesund er et eksempel på den politiske egoismen som Steinsvoll peker på

Meninger

Årets 1. mai-markering er unnagjort med stort sett tradisjonelle utspill rundt om i landet. I de mange 1. mai-talene ble det fokusert både på historie og framtid. Arbeiderbevegelsen har kjempet mange kamper opp gjennom åra. I år er det faktisk 100 år siden åttetimersdagen ble lovfestet her i landet. Litt av et framskritt for arbeidsfolk og deres familier.

Arbeidstakere flest har mye å takke de som har gått i front for å kjempe fram viktige velferdsgoder og rettigheter. Det er all grunn til å minne om at det ikke er en selvfølge at det er slik.

Tidlig 1. mai morgen ringte jeg mangeårig tillitsvalgt i arbeiderbevegelsen, Mellvin Steinsvoll, for å kunne legge ut en sak om dagen og dens innhold på driva.no. For første gang siden 70-tallet skulle ikke arbeiderpartipolitikeren og LO-veteranen ha noen offisiell rolle på dagen. Han har bidratt med utallige taler, appeller og ikke minst sang og musikk opp gjennom åra. Mellvin er alltid i fremste rekke når det stemmes opp til «Internasjonalen.»

Ap-veteranen uttrykte i praten en klar bekymring for utviklinga i samfunnet, og at 1. mai er riktig dag for å påpeke dette. Han mener egoismen har fått for gode vilkår de seinere åra, og at det å jobbe for fellesskapet ikke lenger har den store appellen.

– Vi ser denne utviklinga også i fylkespolitikken. Det er «mitt område» som er det viktigste, sier Steinsvoll. Han pekte blant annet på utspillet som ålesundsordfører og partifelle Eva Vinje Aurdal kom med for noen dager siden. Sunnmøringen mener man bør vente med å bygge fellessjukehuset på Hjelset på grunn av den økonomiske situasjonen i helseforetaket.

– Slike utspill er veldig splittende. Det er også ødeleggende for Arbeiderpartiet på fylkesplan. Fortsetter de å kjøre på slik kommer dette til å ende med at både nordmøringer og romsdalinger blir trøndere, sier Steinsvoll.

Jeg vet ikke, det er vel ikke så veldig mange som hadde ventet antydninger til omkamp fra den sida av romsdalsfjorden nå. Utspillet fra Ålesund er et eksempel på den politiske egoismen som Steinsvoll peker på. Møre og Romsdal slites stadig mellom sterke krefter og interesser på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre.

Nå handler det om å komme i gang med sjukehusbyggingen på Hjelset. Det ser ikke ut til å bli slutt på de stadig ulmende antydningene om omkamp før taket er på plass.

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg det handler om. Det er nok Erna Solberg glad for. Hadde det vært stortingsvalg tyder meningsmålingene på at hun har måttet gi fra seg regjeringsmakta.

Mange er misfornøyde med den reformpolitikken som dagens regjering kjører. Kommuner er mer eller mindre motvillig i ferd med å bli slått sammen, og det er snekret sammen regioner som det heller ikke applauderes for. Det bør være nok å vise til Troms og Finnmark.

I fylkespolitikken kommer mye til å handle om penger man ikke har også den kommende perioden.

I kommunepolitikken kommer det til å skje en del spennende ting. Nesset går sammen med Molde og Midsund, og i Halsa får innbyggerne også en ny kommune å forholde seg til. Kommunevalget kommer til å gi nye ordførere i Driva sitt dekningsområde – så nær som i Sunndal der Arbeiderpartiet så godt som er sikret ordføreren i fire nye år.


God helg!