Lovfest retten til heltid

HK Region Midt-Norge mener tiden er overmoden for å lovfeste retten til heltid.

  Foto: -

Meninger

Tusenvis av arbeidstakere som i dag jobber deltid ønsker seg større stilling. Et flertall av disse er kvinner og jobber i bransjer der driftstiden avviker fra normalarbeidsdagen, blant annet i varehandelen.


Konsekvensene av deltidsarbeid er mange. Deltid gir lavere lønn og lavere pensjon, og mange må ha flere jobber for å klare seg økonomisk. Dette gjør det vanskelig for å forsørge seg selv og sin familie. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for likestilling. Rett til heltid er derfor viktig tiltak for å oppnå dette.


Høye boligpriser gjør det utfordrende å komme inn på boligmarkedet, og med en deltidsstilling blir dette nærmest umulig. Dette rammer spesielt unge i etableringsfasen.


Hele stillinger gir forutsigbar inntekt og mulighet til å planlegge både jobb og fritid.

HK Region Midt-Norge krever en styrking av arbeidsmiljøloven gjennom lovfestet rett til heltid.Handel og Kontor Region Midt-Norge

Jonny Meland

Regionleder