Vi vil ha gangveien på Rød opp på prioriteringslista til fylket

Vi i Molde FrP vil at du skal føle deg trygg langs veien i hele kommunen vår!
Meninger

Fylkesvei 62 på Rød har behov for gangvei! Veien på Rød er ei lang strekning med ei fartsgrense på 60 km/t, men opplevelsen av farten tyder på at den er mye høyere. Ved siden av denne fylkesveien er det et byggefelt som nå er i et generasjonsskifte. Barnefamilier har bosatt seg her, og er bekymret for ferdselen langs veien.

«At det skal være en risiko å gå tur med barnet sitt, eller å la barnet leke ute på grunn av manglende trafikksikring er ikke noe vi skal akseptere» - sier Simon Sandnes, leder for Molde FrP og 3.kandidat i Molde.

Vi i Molde FrP tok med oss fylkesleder og fylkesordførerkandidat Frank Sve på befaring, for å vise hvor viktig denne gangveien er.

«Her må det prioriteres gang og sykkelveg! Trafikken og farta er stor i dette områder, som gjør at det er uråd å ferdas trygt langs vegen» - Sier Frank Sve

Kommunen må snarest råd regulere inn gang og sykkelveg på strekninga, og melde inn dette prosjektet til fylket slik at vi kan få lagt dette inn på fylket sitt investeringsprogram.

Jeg vil forsøke å prioritere opp dette prosjektet, då det er liten tvil om at dette er svært viktig for trafikktrygginga i området.

Nesset kommune har allerede utredet en gangvei fra Eidsvåg til Rød, men i disse planene mangler de siste 600 meterne fra byggefeltet i Jevika til gamleveien på Slenes. Denne strekningen knytter byggefeltet sammen med byggefeltet i Jevika, der det er tilrettelagt for aktivitet for barn og unge.

Vi i Molde FrP vil derfor at den gjenstående strekningen på 600 meter, fram til gamleveien på Slenes, skal reguleres. Dette vil skape trygghet for barna og familiene på Rød. Du skal føle deg trygg langs veiene i kommunen vår.

Vi i Molde FrP vil prioritere trafikksikkerhet. Vi vil derfor ha gangveien på Rød opp på prioriteringslista til fylket, og regulere de gjenstående 600 meterne til Slenes.


Vil du ha trygge veier, så stem på Fremskrittspartiet ved kommune- og fylkesting.


Kristine Reinset Øyen

Lars Myrset

Ole Emil Øyen

Simon Sandnes

Frank Sve