Distriktspartiet Høyre

Det går så det suser i distrikts-Norge. Ledigheten er rekordlav og næringslivet blomstrer! Det er lett å tro at det går dårlig i distriktene. Opposisjonen har lenge malt et bilde av at fylker som Møre og Romsdal taper på en blå regjering, dette stemmer ikke.

Falk Daniel Øveraas, ungdomskandidat Møre og Romsdal Høyre 

Meninger

Kommunene har nye og større oppgaver, helsetjenesten er mer spesialisert og politiet møter en annen type kriminalitet enn for femti år siden. De kriminelle har flyttet over på internettet. De som etterforsker slik kriminalitet er ikke den lokale lensmannen men spesialister man ikke ser ute i uniform. Det blir skrevet mye kritisk rundt passkiosker som forsvinner og lensmannskontor som blir lagt ned. Det viktigste for Høyre er å ta kriminelle som utfører grove forbrytelser, ikke hvor mange kontor det er. Det samme gjelder også kommunereformen, det er viktigere for oss at tjenester som barnevern og psykisk helsehjelp blir utført på en god måte, ikke hvor rådhusene ligger.

Så er det heller ikke slik at det er kommunene som driver landet vårt videre, dette er selvfølgelig næringslivet. De siste årene har sjømatnæringen økt sin eksport med 50 prosent! Det tilsvarer 36 millioner måltider hver dag. Havnæringene langs hele kysten opplever en formidabel utvikling, og igjen vil det skrives nye heltehistorier om Norges eventyr til havs. Gjennom utviklingskonsesjoner i laksenæringa forener vi oljeteknologien vår med fiskerinæringa og danner grunnlag for flere jobber i distriktene. I valgkampen har vi vært rundt om på flere ulike bedrifter som driver med fisk eller er underleverandører til industrien. De er alle positive til tiden som kommer.

Reiselivet har i fire år på rad satt rekorder. Siden de rødgrønne styrte er antallet utenlandske turister økt med mer enn 2 millioner. Jeg har selv besøkt alle kommunen i fylket vårt den siste måneden, og det er ingen tvil at vil har mye å være stolte av! Turistnæringen er i vekst, litt på grunn av politikk, men aller mest på grunn av et næringsliv som tørr å satse og bidrar til en tilgjengeliggjøring alt vi har av natur og opplevelser. Det legges også ned færre gårdsbruk hvert år under denne regjeringen enn da landbrukspartiet Senterpartiet satt i regjering. Inntektene øker, og produksjonsveksten er sterkere.

Så må vi stille spørsmålet: Hva er det største hinderet for utvikling av distriktene? Jo, det er store avstander. Da er løsningen å bygge mer vei og jernbane nettopp for å redusere avstandene. Etter år med forfall på vei og bane, investeres det nå over 1000 milliarder kroner i å binde by og land sammen. Veistandarden øker, og vedlikeholdsetterslepet faller.

Sist valgkamp skulle de rødgrønne også male et bilde om at landet vårt går dårlig. Dette stemte ikke da og det stemmer heller ikke nå.

Falk Daniel Øveraas, Ungdomskandidat Møre og Romsdal Høyre