Rindal Høyre vil satse på samferdsel

Samferdsel er en viktig brikke for et konkurransedyktig næringsliv og for et attraktivt lokalsamfunn.
Meninger

Rindal Høyre vil jobbe for at våre fylkesveier og spesielt Fv 65 og Fv 6164 blir utbedret. For at vi skal kunne ha et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i Rindal, er vi nødt til å ha gode og effektive kommunikasjonsveier. Mange av våre lokale bedrifter er helt avhengig av dette både direkte og indirekte. Varer skal inn og varer skal ut av bygda. I dag er det dessverre slik at veistandarden inn og ut til Rindal gir begrensninger på akkurat dette.

Rindal Høyre vil arbeide for at 25 meter modulvogntog kan kjøre Surnadal – Berkåk og Surnadal - Orkanger. Dette vil gi en betydelig økt konkurransekraft til vårt næringsliv og gi en positiv miljøgevinst.

Vi har allerede ledige næringstomter nærme FV 65 og som raskt og effektivt kan benyttes til lasting og lossing av 25 meter vogntog.

Det er ikke bare varetransporten som er avhengig av gode og effektive veier. Bedriftene er også avhengig av arbeidskraft. Noe av arbeidskraften må man ut å søke i tilstøtende kommuner. For at en liten kommune som Rindal skal være attraktive for arbeidstakere er det flere ting som må være på plass. Men det er en ting de skal få slippe å tenke på, og det er vegstandard. Vi må jobbe for at vegstandarden er så bra og effektiv slik at dette ikke blir til hinder for at jobber i Rindal blir nedprioritert og at tilflytting til Rindal uteblir.

Det er ikke langt fra Orkanger til Rindal og strekningen kjøres på rundt 50 min. Med en ennå bedre og mer til rettelangt FV 65 vil den tiden gå enda mere ned.

Vi har mange etablerte bedrifter i dag som har mye av sitt daglige virke i våre nabokommuner. Vi ser at Orkanger er et vekstområde som i stor grand engasjerer både små og store bedrifter i Rindal. Det er derfor viktig at vi sikrer denne kommunikasjonsveien slik at våre lokale bedrifter skal kunne være attraktive og konkurransedyktige i dette markedet. Ved å utbedre og modernisere dagens FV 65 vil vi styrke Rindalssamfunnet for fremtiden. Vi trenger en vegstandard som gjør det kostnadseffektivt å drive industri i Rindal.

Bilene i dag har en høy grad av komfort og det er mange som ikke ser pendlertilværelsen som et hinder. Men med dårlig vegstandard vil mange vegre seg.

Rindal er en hyttekommune. Her «konkurrerer» vi med mange andre etablerte hyttekommuner rundt oss. Så hva er det vi skal kunne tilby våre kommende hytterindalinger? Vi skal tilby attraktive tomter med fantastisk utsikt til vakre Trollheimen og nærliggende områder. Men for å kapre hyttefolk så står vegforbindelse og alle andre fasiliteter høyt i kurs. De fleste i dag vil ha veg helt frem til hytta og den skal være åpen 365 dager i året. Og er standarden på vegen dårlig så skal man ikke se bort ifra at vi taper konkurransen til en kommune som er bedre stilt.

Transport til og fra sykehus for en rindaling i dag kan gi en selsom opplevelse på dagens vegstandard. Men svært mange svinger og med påfølgende dårlig underlag er dette en prøvelse når man ligger på båren i en sykebil eller sitter i en drosje.

Rindal Høyre vil ha en god vegstandard som er trygg og sikker. Den skal stimulerer til økt aktivitet i næringslivet og bidra til at Rindal blir mere attraktiv som bosettingskommune.


Rindal Høyre

Styret