Er det Sunndal Høyres offisielle linje at hvis Sunndal bosetter flyktninger i kommunen vår vil vi «bosette til arbeidsledighet»?

«Vi vil ikke ha sjanse til å få flere asylsøkere i arbeid fremover. Vi vil i så fall bosette til arbeidsledighet». Det sier Høyres andrekandidat Asbjørn Tronsgård i VGs valgomat. Det er ikke en holdning som står i stil med hva sunndalinger har gjort for mennesker på flukt de siste årene.
Meninger

Solidaritet med mennesker på flukt sitter i ryggmargen på Sunndalssamfunnet. Når noen trenger oss har vi alltid stilt opp.

I oktober 2017 ble det lokale mottaket foreslått lagt ned av Høyre- og FrP-regjeringen. Svaret fra sunndalingene var unisont: 1600 mennesker stilte opp i fakkeltoget mot nedleggelsen . Høyre- og Frp-regjeringen ga seg likevel ikke, de la ned et av landets beste mottak.

I over 30 år har innvandrere vært en del av samfunnet i Sunndal. Gjennom mottaket har Sunndalssamfunnet fått aktive samfunnsborgere. Suksessmodellen her var å stille krav og stille opp. Gjennom hardt arbeid både fra ansatte og elever sørget man for at over 80% av elevene ved internasjonal skole enten gikk over i videre utdanning eller jobb. Det er solide resultater som de fleste andre kommuner aldri har vært i nærheten av.

Etter Høyre- og FrP-regjeringen med Venstre og KrF på slep la ned mottaket på Sunndalsøra har Sunndalssamfunnet fortsatt å bosette mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. For oss i Arbeiderpartiet har det vært viktig å ta ansvar for at alle som kommer til Norge, også skal få muligheten til å bli en del av Norge.

Ikke siden andre verdenskrig har det vært så mange mennesker på flukt som nå. I 2016 var 470 000 mennesker drept i Syria. Det er nå tre år siden FN sluttet å telle antall døde. Over 68 millioner mennesker er på flukt, de aller fleste er internt fordrevet i eget land . Det går ikke an å snakke om mennesker på flukt uten å ta hensyn til at dette er ekte mennesker i livsfare. Som mennesker har vi som har mye et moralsk ansvar for å hjelpe de som ikke har noe. Om Arbeiderpartiet får sunndalingenes tillit i 2019, kan vi ikke love å tøffe oss på tråden når hovedstadsavisene ringer. Men vi kan love at vi skal stille opp for mennesker på flukt, slik Sunndal har gjort før.

Før valget er omme er Høyre nødt til å svare på om de går til valg på å avvikle dugnadsviljen til sunndalingene. Er det Sunndal Høyres offisielle linje at hvis Sunndal bosetter flyktninger i kommunen vår vil vi «bosette til arbeidsledighet»? Vil Sunndal Høyre si nei til regjeringens fremtidige anmodninger om å bosette flyktninger? Eller er dette et soloutspill fra Tronsgård?


Jakob Vorren

Sunndal Arbeiderparti