Kjemper for å beholde ambulansebåten

- Liv og helse i Halsa.
Meninger

Halsa kommunestyre sa i april opp avtalen med Møre og Romsdal Helseforetak, som en protest mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. Dette gjorde vi sammen med flere kommuner på Nordmøre. I mai ble det plutselig alvor da flertallet i kommunestyret, nok en gang uten konsekvensutredning eller ny avtale på plass, anbefalte overflytting til St. Olav Helseforetak.

Uten å kartlegge fordeler og bakdeler er dette vedtaket et sjansespill. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Vi risikerer ambulansebåten, ambulansen, legekontoret på Vågland, sykehjemmet, sengeposten og følgetjenesten for fødende. Det er stor forskjell på om de fødende kan ta ambulansebåten til Kristiansund eller må fraktes helt til Trondheim med ambulanse.

Faktisk uttalte ordfører Rognskog til Bunadsgeriljaen nylig at «Ettertiden vil vise om det var et klokt valg»! Slik kan man ikke drive samfunnssikkerhet!

Trygghet til de fødende er det Bunadsgeriljaen kjemper for. HalsaLista er godt representert i Bunadsgeriljaen og vil være med og sikre de fødende et godt helsetilbud.

Sannsynlig konsekvens om vi mister ambulansebåten er at legevakten blir flyttet til Orkanger. Dette vil være så langt unna legekontoret på Vågland at vi vil få problemer med å rekruttere leger. Det igjen vil få konsekvenser for legekontoret og sykehjemmet i Halsa, og sengeposten ved sykehjemmet kan ikke drives med så lang responstid.

I Heim vil også politivakta ha base i Orkanger. Ved behov for utrykning på kveld og i helger vil Orkanger, Hitra, Hemne og Halsa betjenes av kun to politibiler!

Først på stedet i en ulykke er ofte brannvesenet. I Halsa har vi et meget dyktig brannvesen med mange frivillige. På grunnlag av erfaring har Halsa vært våken og rekruttert helsepersonell til det frivillige brannvesenet. Dette er bra, men vi kan ikke basere alle deler av samfunnssikkerheten på frivillighet.

HalsaLista krever at:

  • Legevaktsamarbeidet om ambulansebåten fortsetter
  • At politiet i Surnadal sikres midler til å bistå Heim
  • At det lokale brannvesen sikres kompetanse fra helse og politi