Leder

En stor dyretragedie

Trist: Et trist arbeid og et trist syn for dem som jobbet med å få på land både døde og levende dyr langs Surna-bredden. 

Det er trist å registrere at enkelte nettroll har benyttet anledningen til å hetse sauebøndene med svært så upassende kommentarer.

Meninger

Mandagens dyretragedie i Surnadal har gjort et sterkt inntrykk på folk over hele landet. Over 70 dyr drukna da Surna steig voldsomt bare i løpet av noen få morgentimer. Det var dramatiske scener som utspant seg for saueeierne som ble hjelpeløse vitner til at dyr kjempet forgjeves mot de enorme vannmassene. Etter en iherdig redningsinnsats klarte berørte saueeiere og andre som kom til å berge mange, men det var en umulig oppgave å berge alle.

– En katastrofe som det er vanskelig å ta innover seg akkurat nå. Jeg gruer meg til kvelden, da kommer nok reaksjonen for fullt, sa saueeier Mats Ranes til Driva mandag ettermiddag. Det er en fullt forståelig reaksjon.

Ingen kunne forutse at elva skulle stige så raskt og så mye som den gjorde. For saueeierne føltes det lenge å vente på hjelpen, men når den først kom var den imponerende. Naboer, venner, kommuneansatte, politi, brannvesen, Røde Kors og sanitetsforeninger bidro utover dagen. Ordfører Lilly Gunn Nyheim var preget av hendelsen da Driva snakket med henne tirsdag. Vi føler oss sikre på at kommunen stiller opp med de kan stille opp med i dagene som kommer. I går startet arbeidet med å skaffe seg oversikt over størrelsen på dyretragedien. Den er formidabel. Røde Kors startet allerede samme dag arbeidet med å søke etter døde dyr som er kommet med elva helt ut i fjorden.

En slik dyretragedie som ble Surnadal til del i starten på uka er sjølsagt av nasjonal interesse. I tillegg til lokale og riksdekkende aviser har både NRK og TV 2 hatt dramatiske innslag fra hendelsene. Det er trist å registrere at enkelte nettroll har benyttet anledningen til å hetse sauebøndene med svært så upassende kommentarer. Det er et utrolig lavmål som presenteres. Sauebønder har fått nok ufortjent hets i forbindelse med rovdyrdebatten. De driver ikke akkurat i en lukrativ bransje, og fortjener støtte, ikke hets slik noen er frekke og uvitende nok til å framføre!