- Høyreregjeringen er på lag med landets rikeste, og lar vanlige folk betale. Ikke minst pendlerne i distriktene.

Ap-Hadia støtter ferjeopprøret.
Meninger

- Ferjeopprøret vi ser langs hele kysten nå, har Arbeiderpartiets støtte. Det er urimelig at vanlige folk må ta regningen for den klimaomstillingen vi må gjennom – den må vi ta i fellesskap. Og det er ikke rettferdig at fylkeskommunene blir sultefôret økonomisk, når vi vet at det går ut over folk som er avhengige av å pendle for å komme seg på jobb.

Det sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Hun mener situasjonen har fått for lite oppmerksomhet i riksmedia, og viser blant annet til den kraftig prisøkningen på ferjebilletter i Møre og Romsdal:

- Hadde folk i de store byene blitt utsatt for en bompengeøkning i nærheten av dette, hadde vi knapt hørt om noe annet. Men ferje er hverdag for vanlige folk i store deler av Distrikts-Norge. Det vet jeg, Tau-ferja var en hverdagslig del av oppveksten min i Bjørheimsbygd.

Tajik mener konsekvensen for pendlerne er spesielt alvorlig:

- Høyreregjeringen er på lag med landets rikeste, og lar vanlige folk betale. Ikke minst pendlerne i distriktene. Regjeringen har kuttet i flere ordninger for pendlere, og nå kommer prishopp på ferjebilletten i tillegg, sier Tajik, og viser til Arbeiderpartiets alternativ:

- Vi har stemt imot alle kuttene for pendlerne. Vi foreslår mer penger til fylkeskommunene, ekstra til ferjefylkene for å lette omleggingen til el-ferjer, og mer til miljøteknologiordningen. Den kraftige økningen i blant annet Møre og Romsdal, kunne vært unngått om Arbeiderpartiets budsjettalternativ hadde blitt vedtatt. Arbeiderpartiet vil nemlig ha rettferdig klimaomstilling, og et mer rettferdig Norge.

Hadia Tajik, AP