Situasjonen er mer krevende enn noen gang for oss som bor i sentrum

«Hør etter!» «Ny sentrumsbarnehage nå!»

Villabyen i sentrum.   Foto: Ingrid Ellevset

Meninger


Tiril 4 år:

Våren 2016 søkte vi Tiril inn i barnehagen med Holten Barnehage på førsteplass siden storebror allerede hadde plass der. Hun fikk ikke plass i samme barnehage som storebror. Høsten 2016 begynte Tiril 11 mnd gammel på Hoelsand Barnehage, en fin avdeling med utrolig flinke barnehageansatte. Våren 2017 søkte vi Tiril over til Holten barnehage, dette fordi vi opplevde det som tungvint å ha begge barna i to forskjellige barnehager og det var mest naturlig å flytte Tiril ned på Holten Barnehage og ikke storebror oppover på Hoelsand. Vi bor midt i sentrum av Sunndalsøra. En ny avdeling med flinke ansatte. Siden Holten Barnehage er satt sammen av fire gamle bolighus var organiseringen slik at småbarnsavdelingene holdt til på to av husene, storbarnsavdelingene på det ene huset og 5-åringene som går siste året holdt til på det fjerde huset. Dette medførte derfor at Tiril etter ett år på småbarnsavdelingen måtte flytte avdeling (og hus), igjen. En ny avdeling med nye voksne barnehageansatte.

Videre høsten 2018/våren 2019 ble det kjent at det var for mange barn og for få barnehageplasser i Sunndal Kommune, nok en gang sto barnehagene i endring og omorganisering av avdelingsstrukturen sin. Avdeling Villabyen som er vedtatt nedlagt ble derfor barnehageåret 2019-2020 nok et år driftet midlertidig. I påvente av at byggetrinn 2 ved Holssand skulle ferdigstilles 01.01.2020 og de største barna (30 barn) fra Holten barnehage fikk base på Villabyen.

Dette førte derfor til at høsten 2019 ble Tiril flyttet for fjerde gang i sin barnehagekarriere, til tross for sine knapt fire levde år. Nok en ny avdeling/hus med nye flinke barnehageansatte. I tillegg til dette så ble storebroren, som har begynt på sitt siste år i barnehagen, flyttet ned til Villabyen fordi de var for mange 5-åringer – så de fikk ett år sammen i samme barnehage, fra høsten 2019 ble det nok en gang leveringer i to forskjellige barnehager.

I skrivende stund kjennes nok en gang en liten, hard klump i magen som minner meg på at situasjonen per dags dato er mer krevende enn noen gang når det kommer til barnehagesituasjonen for oss som har barn og bor i sentrum i Sunndal Kommune. Som FAU-leder og/eller medlem siden 2015 er jeg veldig bekymret for hva som skjer med Tiril til høsten igjen. Hun skal ha sitt siste år i barnehagen, men de er for mange 5-åringer til å være der de er nå. Så hva skjer nå? Blir hun flyttet til høsten igjen så har hun flyttet avdeling og barnehageansatte HVERT ÅR siden hun begynte i barnehagen. Og som mor spør jeg: Er det sånn vi ønsker at barna i Sunndal Kommune skal ha det i de viktigste årene av sin barndom?

Tiril har også en lillebror som begynte barnehagekarrieren i fjor høst. Det er allerede antydet at han kanskje må bytte avdeling/hus til høsten på grunn av situasjonen med for mange barn og for lite barnehageplasser i sentrum.

Tiril og lillebror er bare to av mange barn i Sunndal Kommune som opplever utrygghet i sin barnehagekarriere. Vi har andre tilfeller der barn som bor ett steinkast unna Hoelsand Barnehage må kjøres helt til Ålvundeid barnehage og ettåringer som må bytte avdeling etter 6 mnd (eller mer?) fordi byggetrinn to på Hoelsand er utsatt x-antall ganger.

Jeg vet at de barnehageansatte og styrere gjør sitt ytterste for at barnets beste skal komme først. De strekker seg lengre enn langt for at alle skal være fornøyde i denne prosessen og gjør det beste ut av fire gamle bolighus. Men som vi kunne lese i avisa for noen uker siden er det ingen barn som går ut av Holten barnehage i høst, Holten barnehage vil mest sannsynlig være fylt opp før hovedinntaket. Det er for mange barn og for få barnehageplasser i sentrum. Det er ikke godt nok! Vi som bosetter oss i sentrum gjør det av en grunn; Vi ønsker å bo sentralt for at hverdagen skal være enklere og ting skal være lettere tilgjengelig.

På alle avdelinger i alle barnehager i Sunndal Kommune henger bildet av trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er et verktøy for de barnehageansatte for å forstå og møte barnas behov.

Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Barna i barnehagen er avhengig av gode og trygge tilknytninger til de voksne i barnehagen. Foreldre/foresatte vil som regel alltid være barnets primære omsorgspersoner, men de barnehageansatte kommer på en god andreplass i barnas liv. De barnehageansatte er derfor barnets sekundære omsorgspersoner. Derfor er det svært viktig at de voksne mestrer å etablere gode og trygge relasjoner til barna.

Under disse flyttingene av barnehagebarn i Sunndal Kommune er det sagt at barna skal få med seg minst en kjent voksen over i ny avdeling. Men alle barn har en primærkontakt som de som oftest knytter seg spesielt til, hva hvis ikke akkurat den voksne blir med til den nye avdelingen? Hva skjer med de gode, trygge relasjonene?

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).

For Tiril 4 år har trygghetssirkelen i barnehagen skiftet havn og vegger (les:avdeling/hus) en gang i året. Det gjør meg tankefull.

I den forbindelse så ønsker jeg å rette en stor TAKK til de barnehageansatte i Sunndal Kommune som har tilpasset seg og gjort disse flyttingene så gode som mulig for Tiril og for alle de andre barna. Som bedriftssykepleier er jeg opptatt av bedrifters arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk. Gjennom disse årene med omorganisering er det ikke bare barna som har blitt påvirket, de barnehageansatte har også måttet tilpasse seg. Og det synes jeg personlig at de har gjort på en beundringsverdig og god måte – altfor bra egentlig. Med det mener jeg at jeg er redd de har tilpasset seg og gjort sitt ytterste på en slik måte at politikerne ikke har skjønt alvoret i situasjonen. De har byttet arbeidsplass, kollegaer og turnus, enkelte hvert år de siste årene. Alle er vi kjent med hvordan omorganisering kan påvirke arbeidsmiljøet. For at de barnehageansatte skal kunne være våre barns sekundære omsorgspersoner så ønsker jeg at de har et godt og forutsigbart arbeidsmiljø.

Barnehagebarna OG barnehageansatte har rett og krav på et godt og forutsigbart «arbeidsmiljø»!

Jeg har flere punkter som jeg kunne dratt frem i denne saken om ny sentrumsbarnehage, blant annet:

- Når Holten Barnehage nå mest sannsynlig blir full før hovedinntaket vil resultatet da bli at de ikke kan ta inn 1-åringer i 2020. Holten Barnehage vil gå glipp av et helt årskull. Dette vil gi ringvirkninger videre.

- Hvor klimavennlig er det at flere av oss foreldre er/blir avhengig av bil for å kjøre barna i barnehagen/flere barnehager?

- Hva koster det å drive nedslitte, gamle bolighus som er tilpasset en minimal barnehagestandard? Sammenlignet med en ny, kostnadseffektiv barnehage der organiseringen kunne vært gjort på en bedre og billigere måte enn dagens?

- Vi ønsker at ungdommen skal flytte tilbake til kommunen, da må vi gjøre det mer attraktivt å slå seg til ro også!

Kjære politikere:

Flere av dere gikk til valg med lovnad om ny sentrumsbarnehage og det er for så vidt bestemt at skal skje. I tillegg ble det i fjor utarbeidet en skole og barnehagebruksplan av KS konsulent der det ble anbefalt bygging av ny sentrumsbarnehage – hva venter dere på? Vi trenger den NÅ!


Lill Karin M. Bugge

Trebarnsmor og FAU-leder ved Holten Barnehage