Trapp ved Vinnufossen

Meninger

Som utflyttet sunndaling følger jeg fortsatt med i det som rører seg i det lokale samfunnet. Og akkurat nå er det vel utbygging av trapp ved Vinnufossen som diskuteres ganske friskt. Og jeg vil med en gang understreke at jeg er tilhenger av utbygging av reiselivssatsinga i kommunen. Men når det er sagt, er jeg litt mer tvilende til akkurat dette prosjektet. Jeg skal ta det punktvis:


  1. Sikkerhet: Har man tenkt å engasjere en geolog for å forsikre seg om at dette prosjektet er ganske sikkert med hensyn til ras/steinsprang? Det er ei ganske bratt li vi snakker om. Hvordan har man tenkt å forhindre eventuelle ulykker i slik ei trapp? I følge de estimater jeg har sett snakkes det om 1500 personer pr.dag som skal både opp og ned. Og man kan ikke rekne med at alle er særlig fjellvante. Vakter og hjelpepersonale underveis? En kan vel ikke forvente at dette løses med frivillige fra feks Røde Kors.
  2. Økonomi: Selv om trappa blir bygd gjenstår spørsmålet: Hvem skal drifte dette i åra som kommer? Sunndal kommune er sikkert ikke veldig interessert i å få enda en utgiftspost i sitt driftsbudsjett. Eller skal det hele driftes av private som feks et A/S? Dette har jeg ikke sett blitt tatt opp. Billettpenger blir det vel vanskelig å kreve inn.
  3. Tilgjengelighet: Fordelen ved prosjektet er at det ligger veldig nært til hovedveien gjennom dalen. Men hvis det skulle komme 1500 mennesker en dag, hvordan er parkeringsmulighetene? Med en slik pågang må en tro at det samtidig kommer 300-400 biler. Og det finnes det vel ikke plasser til i dag?


Dette var noen tanker omkring prosjektet. Men jeg vil ikke bli tatt til inntekt for å ville kneble entusiasmen i reiselivssatsinga i kommunen. Kanskje en skulle se på andre prosjekt som like spennende. Dalaråa og jernbanetraseen innover fjellet?


Johan Kaare Herje