Debatt:

Korrigering om verneskogen i Røtet

Leserinnlegg.

Dordi Skuggevik.Arkivbilde. 

Meninger

I Driva 24.april, er det noen feil som må korrigeres.

Rådmann Haugen er ikke klar over at verneskogen i Røtet, ene og alene - skulle verne bebyggelsen i både det nyanlagte industriområdet, og den gamle bebyggelsen videre innover elvesletta. Verneskogen hadde ingen ting med vern av dyr etc. å gjøre – den skulle stå der og ta av for den harde vinden som kommer innover fjorden. Skogen hvirvler opp vinden slik at den mister mye av kraften når den fortsetter innover bygda.

Jeg regner med at ingen av dagens ansatte på herredshuset på Skei har vært ute i Røtet når det stormer og det er orkan i kastene – men det hadde kommuneingeniør Einar Grimsmo vært, siden han vokste opp på Surnadalsøra. Han visste hvor viktig det var å beholde et belte av verneskog mot vinden. Verneskogen har holdt stand, både i storm og i store orkaner. Men mot kommunale hogstmaskiner – må den jo gi tapt.

Å få til et MC-hus der ute ved skogen, hvor ungdommene kunne ruse motorene i motorsyklene sine, uten å sjenere noen, var i flere år en hjertesak for rådmann Georg Solheim. Det var i forbindelse med disse planene at jeg som kultursekretær kom borti dette med verneskogen, ikke som politiker, men som saksbehandler.

Det er tydelig at når dagens mannskap på herredshuset la opp til omtalte vedtak i arealplanlegging i 2018, så har de ikke undersøkt tidligere vedtak, men bare agert som om gamle vedtak og selve historikken ikke eksisterer.

Det må presiseres at med økokrim, er det her ment økologisk kriminalitet – eller miljø-kriminalitet, som noen vil kalle dette. Jeg har altså anmeldt Surnadal kommune for økologisk miljømessig kriminalitet.

(Jeg bruker her tittelen rådmann, fordi tittelen kommunaldirektør er en dårlig betegnelse for den som skal gi det endelige råd for politikernes avgjørelser.)

Glærum, 1.mai – 2020

Dordi Skuggevik