- Møreaksen torpederer heile fylket

- Møreaksen er ei katastrofe for samferdselsfylket Møre og Romsdal.

Frank Sve.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Helge Orten og co. har gjennom sin iver og sitt undersjøiske tunnelsyn for berre eit prosjekt Møreaksen, sett fylket ti år attende samferdselsmessig.

Møre og Romsdal har hatt leiaren i transportkomiteen i denne Stortingsperioden, og dette er det viktigaste vervet for å skape aktivitet innan samferdsel i fylka.

Ikkje ein cm veg er bygd, og dette er resultatet av at spesielt Høgre og Orten har på inn og utpust berre snakka fram Møreaksen.

Dette har tydelegvis vore taktikken for å hindre at andre prosjekt her i fylket skulle starte opp, og såleis kunne risikere å ta midlane vekk frå Møreaksen.

I debatt etter debatt, innlegg etter innlegg, høyringar etter høyringar har Møreaksen forkjemparane skvisa alt av andre viktige samferdselssaker her i fylket, og har klart å stoppa starta av dei store prosjekta på eksportvegen vår E-136.

Vel vitande om at dersom dei 4,43 milliard kr til prosjekt som står i fyrste delen av gjeldande NTP her i fylket ikkje vart igangsett, ville dei få moglegheita til å «knabbe» alle pengane i NTP til Møreaksen.

Når vi til dømes høyrer på den reelle leiaren i Høgre her i fylket Torgeir Dahl i sin debatt ang. ny NTP, så dreiar absolutt alt seg om Møreaksen, og berre Møreaksen.

Kva dersom alle andre i fylket berre skulle sjå sin eigen navle, kva hadde skjedd med samferdselsfylket då.

Når vi no også opplever at Helge Orten som leiarar av Transportkomiteen på Stortinget, berre frontar Møreaksen som står uprioriterte med berre 6 milliard kr i perioden 2024–2029 og såleis milevis unna realisme, samt heilt uprioriterte bypakkar i Ålesund og Molde til meir ein 5–6 milliard, forstår alle grunnen til at det dei siste 4 åra ikkje er bygd ein cm riksveg her i fylket.

Møreaksen er ei katastrofe for samferdselsfylket Møre og Romsdal.

Dette prosjektet har sett fylket 10 år attende, og fylket ligg bakarst i køen for oppstart av vegprosjekt her i landet.

Statens vegvesen Region midt har også stort sett hatt Møreaksen som sitt hovudfokus, det same gjeld fylkesrådmannen.

Kva som eigentleg ligg bak at desse også er inne i dette «Møreaksenmiljøet» forundrar mange.

Får Møreaksen forkjemparane gjennomslag for oppstart i nær framtid, vil Møreaksen ta alle samferdselskroner her i fylket dei 10–15 neste åra, med sitt gigantbeløp på
25–30 000 000 000 kr.

Alle forstår då at andre prosjekt her i fylket berre kan gløyme å kunne få midlar til oppstart, og Helge Orten kan sole seg i glansen for tidenes dyraste lokalveg til øya si.

Dersom ikkje innbyggarane og politikarane i alle kommunar her i fylket snart vaknar skikkeleg, vil dette gå skikkeleg gale.

Kryssing av Romsdalsfjorden skal vi greie ut, men då med ei grundig og upartisk utgreiing av Romsdalsaksen.

Statens vegvesen region midt som har utført vurderingar til no, har like stor truverdigheit til å greie ut Romsdalsaksen som, reven som hønsepassar i hønsegarden.

At fleirtalet i fylket har teke vekk ordet Møreaksen frå NTP høyringa i samferdselsutvalet, bør vere starten på slutten for å nemne Møreaksen i alle samanhengar i framtida.


Mvh
Frank Sve
Fylkesleiar og gruppeleiar
i Møre og Romsdal FrP.