- 9.mai! – Eivind Hasle

- Eivind Hasle har ikke oppdaget at mitt innlegg angående «rettsoppgjøret» etter krigen er skrevet 9.mai – 2020, og angår 9.mai – 1945, enda det står i overskriften! 
Meninger

Altså, Eivind Hasle: Mitt innlegg angår ikke 8. mai – 1945, men det som begynte 9. mai 1945, da arrestasjonene og interneringen av nærmere 100.000 nordmenn begynte i hevnens hete.


- 8.MAI 1945 – ein tragedie?

- Meinar Dordi Skuggevik det?Slår et slag for NS-familiene

9.mai – 1945: Tragedien begynte for 92.000 nordmenn.


23.000 av dem ble dømt uten rettergang, kunne jeg tatt med – dømt for et passivt medlemskap i et lovlig parti. Det er ganske enestående i historien.

Jeg har faktisk 7 heldagseksamener fra NTNU i historie, innebygget i pensumet til mine studier i engelsk, tysk og fransk. Der har jeg fått forklart, at det var i Nederland, Danmark og Norge at de overhendige «rettsoppgjørene» fant sted etter krigen. Dette var alle okkuperte land – ikke land i krig. Det er protestantene i Europa som kjører disse voldsomme etterkrigsoppgjørene. Jeg har en mistanke om at hevnen står så sterkt hos protestantene på grunn av det strenge gudsbildet i denne varianten av Kristendommen.

Eivind Hasle kan være glad for at hans morfar, som har skrevet teksten til både oratoriet «Heimferd» (Olav den helliges tilbakekomst fra Gardarike i 1030), og til Olavsspelet på Stiklestad, ikke endte opp i Nasjonal Samling. Eller var han medlem – siden dattersønnen tar så voldsomt til orde?

Glærum, 12. mai–2020.

Dordi Skuggevik