Debatt:

Eivind Hasles gemene polemikk-teknikk nr. 2

Leserinnlegg.

Dordi Skuggevik.  Foto: Privat

Meninger

12.mai kommenterte jeg Eivind Hasles gemene polemikk-teknikk Nr.1: Det å sitere et utsagn – tolke det, og så bruke sin tolkning for å gå i rette med den som har uttalt seg. Få lesere eller tilhørere oppdager hva som blir gjort, merkelig nok. Dette er dessverre en svært vanlig hersketeknikk – både muntlig og skriftlig.

I teksten som er satt i kursiv her, og som forleden ble lagt ut på internettsiden til både Driva og Tidens Krav, demonstrerer Hasle en annen hersketeknikk: Han klipper ord og uttrykk ut av sin sammenheng i teksten her og der, stabler klippene oppå hverandre og raljerer på en spydig måte med også å sette et hånende utnavn på den som har skrevet det: «Klarsynet på Glærum». (Dette er en sport som NRK driver med stadig vekk.)

For de få som ser hva Hasle gjør, dømmer Hasle seg selv med egen penn.

Vet Hasle selv hva han gjør? Ja, det vet han veldig godt! Det gjør det hele svært gement. Han gjør dessuten seg selv svært usympatisk overfor dem som klarer å gjennomskue hersketeknikken hans.

Glærum, 27. juni-2020

(Mine foreldres bryllupsdag – de som gav meg klarsynet!)

Dordi Skuggevik