Debatt

SV løfta giftimporten til Raudsand og Sunndalsfjorden inn i Stortinget

" Endeleg skal vi få avklart Staten si dobbeltrolle her",

Bjørn Jacobsen. Arkiv. 

Meninger

Stortingsrepresentant Arne Nævra, som denne veka er på turne i Møre og Romsdal, har løfta giftimporten til Raudsand inn i Stortinget, ved å stille miljøvernminister Sveinung Rotevatn spørsmål vedrørande tillatelsen å dekke til møllestøvet på Rausand:

Arne Nævra, Stortingsrepresentant SV stiller dette spørsmålet til Miljøvernminister Sveinung Rotevatn V:

Staten, ved Miljødirektoratet, har gitt Bergmesteren AS tillatelse til å dekke til tusenvis av tonn med importert møllestøv, som er spesialavfall, og som enten skal returneres til avsenderland eller gjenvinnes. Hvordan kan statsråden gå god for at slikt spesialavfall på eiendommen Raudsand blir dekt til og ikke rydda opp, og er statsråden nå enig i at det var feil vurdering av Statens Forurensningstilsyn å akseptere importen all den tid det ikke var noen til å gjenvinne materialet?

Begrunnelse:

Kommunaldepartementet godtok i mars i år reguleringsplanen for Eiendommen Raudsand laga av tidligere Nesset kommune som ble slått i sammen med Molde og Midsund kommune fra årsskiftet. I Molde kommune behandles disse sakene etter et interpellasjons-vedtak fra februar og etter at ordføreren nekta å ta opp til behandling et forslag om å lage ny reguleringsplan. Nå er fristen gått ut for å omregulere etter §13-1 så det ligger et forslag om å gi tillatelse til deponi to og en mulig prosess fram mot å få en ny reguleringsplan for resten av området. Dette fordi Molde kommunen har omgjøringskompetanse og fordi en ny plan tilsier at 32 tusen innbyggere får være med å bestemme noe som kun to tusen innbyggere i gamle Nesset har fått gjort hittil.

Henta frå Stortinget.no

- Vi er glad for at Arne Nævra stiller spørsmål til Miljøvernminister Sveinung Rotevatn om det ikkje bør ryddast opp, og ikkje dekkast til, i dei gamle miljøsyndane på Raudsand, seier fylkesleiar i Møre og Romsdal SV, Bjørn Jacobsen.

- Endeleg skal vi få avklart Staten si dobbeltrolle her, seier Jacobsen. Med først å tillate import av farleg avfall, og så ikkje kreve gjenvinning og opprydding, stiller Regjeringa seg på verstinglista, og ikkje blant dei som vil ta vare på folk og miljø, seier fylkesleiaren i Møre og Romsdal SV.

- På sikt er vi redd for at miljøstatsråd Rotevatn vil lagre farleg avfall på Nordmøre og i Romsdal, seier Bjørn Jacobsen. Og med all gifttransport dette vil føre med seg frå austlandet og Europa, rundt Stadt og Hustadvika i all slags ver, kan dette bli ei stor miljøfare for kysten og fjordane våre, seier Jacobsen.

- Dette er ei merkeleg sak der Molde kommune ikkje får bestemme sjølv, fordi kommunalministeren godtek ein gammel reguleringsplan frå Nesset. Miljøvernministeren sit stille i båten og grip ikkje inn mot forureininga, og Miljødirektoratet dekker over sine eigne feil ved å gje tillatelse til å dumpe meir avfall oppå dei gamle giftsekkane, seier fylkesleiaren i SV.

- Næringsdepartementet, som skal selge eiendommen for Staten, annonserar med at: Opprydding må påreknas! - Det er til å bli fortvilt av når folk og miljø skal settast i attleksa nok eingong, seier fylkesleiar i Møre og Romsdal SV, Bjørn Jacobsen.

Møre og Romsdal SV