Pensjonistene taper – nå må opposisjon ta grep

Med adresse til de beregninger som er gjort av SSB og Norges Bank, forbeholder vi som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, oss retten til å stille oss noe tvilende til regjeringens anslag.

Mellvin steinsvoll.  Foto: Sigmund Tjelle

Meninger

Anslagene for prisstigning i 2020 som ble fremlagt 11. september av Statistisk sentralbyrå heretter kalt SSB, er på 1,5%. Anslaget fra Norges Bank som ble lagt frem 24. september, var på 1,6%. I regjeringens forslag til statsbudsjett 2021 som ble fremlagt onsdag 7. oktober, er anslaget nedjustert til 1,1%. Regjeringens nedjustering kan etter regjeringens mening bety at pensjonistene likevel ikke vil tape kjøpekraft i 2020. Med regjeringens tall, vil landets pensjonister etter flere år med nedgang, få den «formidable» økning i sin kjøpekraft for 2020, på hele 0,1%.

Med adresse til de beregninger som er gjort av SSB og Norges Bank, forbeholder vi som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, oss retten til å stille oss noe tvilende til regjeringens anslag. Slik vi ser det, er de nye tallene mest egnet til å pynte på et svært negativt bilde. Skulle det likevel bli slik at utviklingen ender opp slik regjeringen mener, med en forbedring i kjøpekraften med 0,1%, så er det likevel ikke noe å rope hurra for. Det er å sammenligne med knapper og glansbilder.

Som pensjonister har vi gjennom et langt arbeidsliv vært tett på for å bygge landet med den velferd vi kjenner og som vi alle skal kunne nyte godt av. I tillegg har dagens pensjonister gitt et vesentlig bidrag i arbeidet med å legge til rette for at også fremtidige slekter skal ha et trygt og godt samfunn å bygge videre på. Vi må heller ikke glemme at pensjonistenes frivillige innsats i samfunnet er målt til ca. 25 mrd. Når vi så via forslag til statsbudsjett får en tilbakemelding slik som skjer nå, kan vi liksom ikke til å tro at det er sant. Vi innrømmer gjerne at vi tar litt til smilet. Det kan da ikke være alvorlig ment når de kaller en økning av kjøpekraften til pensjonistenes på 0,1%, som en forbedring. Det burde vel i anstendighetens navn vært en annen og bedre måte å utforme takkekortet til pensjonistene på.

Når vi leser kommentarene til budsjettet, ser vi fort at det som er lagt inn i det økonomiske opplegget for pensjonistene, er alvorlig ment. At pensjonistene skal få sine vilkår redusert er en villet politikk. At pensjonistenes lønn skal reduseres og fortsatt underreguleres, er ønskelig. En kommentar fra Høyres arbeidspolitiske talsperson Heidi Nordby Lunde til NTB, understreker den politiske vilje og klarer greit ved sine kommentarer å tørke av oss smilet. Når det da i tillegg oppleves at forslag til nasjonalbudsjett 2021, forteller om at pensjonistenes lønn i 2021, skal øke med 1,4% og at prisveksten beregnes til 3,5%, legges det bevist til rette for en dramatisk reduksjon i kjøpekraften for pensjonistene.

Trygdeoppgjørene burde vært viktig for samspillet mellom myndigheter og den store befolkningsgruppen pensjonistene. Slik det fungerer i dag, er opplegget at myndighetene i svært stor grad, dikterer levevilkårene for landets pensjonister. Gode innspill fra store organisasjoner som Pensjonistforbundet med sine 250.000 medlemmer, blir i alt for liten grad hensyntatt.

Politikerne tok gjennom pensjonsreformen i 2011, bort den viktige demokratiske retten pensjonistforbundet hadde hatt i lang tid, til å sitte ved det bordet pensjonistene levevilkår blir diskutert og lagt. Retten til å delta i lønnsdannelsen for pensjonister må gjeninnføres. 2021 er som kjent valgår. I Norge er det ca. 1,3 mill. alders- og uførepensjonister og antallet vokser hver dag. Som vi vet, er pensjonistene dyktig til å bruke stemmeretten sin, ca. 78% av alle pensjonister bruker sin rett. Et brukbart råd til de politiske partier som ønsker et godt valg for seg og sine representanter, bør være at de ikke må glemme pensjonistene og de eldre hverken i det forestående arbeid med statsbudsjettet for 2021 eller i sitt programarbeid for den kommende stortingsperiode.

Den som har med seg pensjonistene på laget valgdagen, vil vinne valget.

Mellvin Steinsvoll

Leder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal